ShqipEnglish

Cilesia dhe Mjedisi

Sistemi i menaxhimit të cilësisë i VEGA GROUP përfshin të gjitha fazat e ciklit të jetës së projektit.

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë i VEGA GROUP përfshin të gjitha fazat dhe ciklet e jetëgjatësisë së projektit. Si një kompani ndërtimi, e cila është angazhuar në një sërë projektesh të rëndësishme, prioriteti ynë kryesor është cilësia e shërbimit.

VEGA GROUP është e vertëdijshme për ndikimin që ndërtimi ka në mjedisin tonë. Politikat tona janë:

  • Mbrojtja e mjedisit dhe parandalimi i ndotjeve
  • Mbrojtja e interesave të komuniteteve lokale fqinje